วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ความเป็นจริงที่คู่กันของอนุภาคกับปฏิอนุภาค

ทุกคนมีอีกคน ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน แม้แต่อนุภาคก็ยังมีปฏิอนุภาค
โลกเรา เราเชื่อมุมหนึ่ง ก็มีอีกมุมหนึ่งที่คนไม่เชื่อเสมอ
มีความดีมีความชั่ว
มีรักและโกรธอยู่ในใจเดียวกัน

หากวันหนึ่งปฏิอนุภาคมากกว่าอนุภาค อนุภาคนั้นก็จะหายไปเลย
เหมือนคนที่เคยรักมาก ก็กลายเป็นเกลียดมากได้เช่นกัน
โลกเรายังคงสงบสุข เพราะความดียังคงมากกว่าความชั่ว นี่คือความจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น