วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทำอย่างไรเมื่อต้องเลือกระหว่าง "ความจริง" กับ "ความฝัน" ?

หากมาถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างความจริงกับความฝัน ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จงอย่าลืมความฝันของตัวเอง และจงอย่าลืมความฝันในวัยเด็ก มันจะเป็นพลังคอยส่งคุณให้เดินก้าวต่อไปได้บนโลกที่แบ่งระหว่างความจริงกับความฝัน เส้นแบ่งทั้งที่กำหนดได้และกำหนดไม่ได้