วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ท่ามกลางเรื่องร้าย ๆ ย่อมมีเรื่องดี ๆ เสมอ

"ท่ามกลางเรื่องร้าย ๆ ย่อมมีเรื่องดี ๆ เสมอ" (แต่จะเห็นไหมเป็นอีกเรื่อง)
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ยางแตกใกล้ทางโค้ง แต่ดีที่ยางไม่ได้แตกที่ทางโค้ง เราจึงยังปลอดภัยอยู่ตอนนี้
และ
ครูสั่งงานเยอะ ช่วงก่อนสอบปลายภาค เรื่องดี ๆ คือ มันเป็นการทดสอบตัวเอง เพื่อหาประสบการณ์เพื่อจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและมีค่าที่สุด