วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตคือการเดินทาง

  ชีวิตคนเรานั้น ไม่แน่นอนเหมือนไม้บรรทัดที่ต้องตรงและมีทิศทางที่แน่นอนตลอดเวลา การเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณเดินไปแม้แต่ก้าวเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลย การเดินทางไม่ว่าจะเป็นครั้งใด จะต้องมีจุดหมายเสมอ และอาจมีแผนการเดินทางที่เตรียมพร้อมมาล่วงหน้า