วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำงานดีดี้ด้วยหลัก 3 ข้อ


อยากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสร็จทันเวลา และมีเวลาให้กับคนอื่น ๆ ให้ทำ 3 ข้อนี้
1. แผนที่ดีควรมีแผนสำรองตลอด
2. ทำงานให้เสร็จก่อนเวลา หากยังเหลือเวลาอีกเยอะ ปรับปรุงงานให้ดีกว่าที่เป็น
3. จัดการงาน ไม่ยากเท่าจัดการเวลางานกับเวลาชีวิต
แค่นี้ ง่าย ๆ ก็สามารถทำงานให้เสร็จได้ครับ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความรู้กับจินตนาการ อะไรสำคัญกว่ากัน


เคยมีคนกล่าวไว้
"Imagination is more important than knowledge" "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"
โดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์