วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คุณค่าสิ่งที่ทำที่หลาย ๆ คนอาจมองไม่เห็น

หากเราเป็นนักร้อง เราต้องรักคนฟังเพลงที่เราร้อง ถึงแม้คนฟังจะไม่ชอบเราก็ตาม แต่ขอให้รักคนฟังเพลงและอย่าทิ้งคนฟังเพลงของเรา
แน่นอนว่าหลายๆคนอาจมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำ แต่อีกหลาย ๆ คนอาจเห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำ

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตคือการเดินทาง

  ชีวิตคนเรานั้น ไม่แน่นอนเหมือนไม้บรรทัดที่ต้องตรงและมีทิศทางที่แน่นอนตลอดเวลา การเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณเดินไปแม้แต่ก้าวเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลย การเดินทางไม่ว่าจะเป็นครั้งใด จะต้องมีจุดหมายเสมอ และอาจมีแผนการเดินทางที่เตรียมพร้อมมาล่วงหน้า