วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ความเป็นจริงที่คู่กันของอนุภาคกับปฏิอนุภาค

ทุกคนมีอีกคน ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน แม้แต่อนุภาคก็ยังมีปฏิอนุภาค
โลกเรา เราเชื่อมุมหนึ่ง ก็มีอีกมุมหนึ่งที่คนไม่เชื่อเสมอ
มีความดีมีความชั่ว
มีรักและโกรธอยู่ในใจเดียวกัน

หากวันหนึ่งปฏิอนุภาคมากกว่าอนุภาค อนุภาคนั้นก็จะหายไปเลย
เหมือนคนที่เคยรักมาก ก็กลายเป็นเกลียดมากได้เช่นกัน
โลกเรายังคงสงบสุข เพราะความดียังคงมากกว่าความชั่ว นี่คือความจริง

การศึกษาไทยตกยุค ล้าหลังจริง ?

มีแต่คนโทษการศึกษาไทยที่ล้าหลัง
แต่ผมเองกลับเห็นแสงแห่งความหวังที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผู้ใหญ่ว่าล้าหลัง
เห็นการดื้อ ไม่ยอมเชื่อฟังผู้ใหญ่โดยไม่ให้เหตุผล ไม่เชื่อเพราะคนเชื่อ แต่เชื่อด้วยเหตุด้วยผล
หลาย ๆ คนไม่เชื่อเพราะผู้ใหญ่บอกว่าเคยทำแต่ไม่สำเร็จ
เห็นคนหลายคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง
เห็นคนที่คนอื่นมองว่าโง่ แต่คนนั้นกลับเห็นมุมมองของบ้านเมืองที่ควรเดินไป
เห็นนักประชาธิปไตยที่เป็นเยาวชนเกิดขึ้นมากมาย และ มีอุดการณ์ประชาธิปไตยอยู่ในตัวเต็ม และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีมานานก่อนรัฐประหาร
เห็นนักสู้ที่ยอมทำให้บ้านเมืองดีขึ้นกว่าเดิม
เห็นคนที่เรียนนาฎศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป

แม้การศึกษาไทยจะโดนผู้ใหญ่ตีหน้าว่าล่าหลัง แต่ผมเชื่อว่าระเบิดเวลาที่เกิดจากคนที่เรียนจากการศึกษาที่โดนว่าล้าหลัง กำลังจะระเบิดออกมาในอีกไม่ช้า